Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Jednostka organizacyjna » Biuro Prawne i Nadzoru W??a??cicielskiego

Biuro Prawne i Nadzoru W??a??cicielskiego

E-mail: ---
Ulica: ---
Kod: ---
Miasto: ---
Telefon: ---

Do zadań Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego należą sprawy obsługi prawnej Urzędu w zakresie:

 

1.     Opiniowania i udziału w uzgadnianiu projektów aktów prawnych.

2.     Udzielania opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

3.     Bieżącego udzielania informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Miasta.

4.     Obsługi prawnej sesji Rady Miejskiej.

5.     Opiniowania projektów umów i porozumień zawieranych przez Miasto.

6.     Doradztwa prawnego na rzecz wydziałów, biur i referatów.

7.     Nadzoru nad stosowaniem kodeksu postępowania administracyjnego w Urzędzie.

8.     Występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

9.     Sporządzania lub opiniowania pod względem prawnym oraz finansowym koncepcji związanych z tworzeniem, przystępowaniem, występowaniem lub likwidacją stowarzyszeń, związków, fundacji lub spółek, jak również zbywaniem udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Miasta.

10.  Nadzoru nad procesami przekształceń i prywatyzacji spółek z udziałem Miasta.

11.  Realizacji zadań związanych z wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla spółek z udziałem Miasta, w tym wykonywanie praw korporacyjnych i majątkowych Miasta, jako wspólnika w spółkach z udziałem Miasta.

12.  Monitorowania sytuacji finansowej stowarzyszeń, związków, fundacji lub spółek z udziałem Miasta oraz sporządzania kwartalnych i rocznych raportów dotyczących sytuacji finansowej wskazanych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu działań podejmowanych przez ich organy na wysokość cen oraz opłat za usługi komunalne świadczone na rzecz mieszkańców Miasta.

13.  Monitorowania zmian treści aktów założycielskich/statutów stowarzyszeń, związków, fundacji lub spółek z udziałem Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian na wysokość cen oraz opłat za usługi komunalne świadczone na rzecz mieszkańców Miasta.

14.  Monitorowania pozycji rynkowej i finansowej spółek z udziałem Miasta.

15.  Współpracy przy tworzeniu strategii rozwoju spółek z udziałem Miasta.

16.  Prowadzenia spraw związanych z ubezpieczaniem mienia Miasta.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Jednostka organizacyjna
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: Anna Szkutnik
Opublikowany dnia: 2015-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.