Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/362/2005

Uchwa??a nr XXXII/362/2005

Numer uchwa??y: 2005/32/362
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXII/362/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 roku

 

w sprawie:   wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Leszno dotacji celowej

z budżetu Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na przyjęcie przez Miasto Leszno dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu GCBA  4x2 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna

 

 

          Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 
 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXXII/362/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Leszno dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego

 

 

Województwo Wielkopolskie podjęło decyzję o dofinansowaniu działań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Kwotę w wysokości 30.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu GCBA 4x2.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji na ww. cel.

 

Opracował:

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.