Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VII/67/2007

Uchwa??a nr VII/67/2007

Numer uchwa??y: 2007/7/67
Numer sesji: 7
Rok: 2007

 

 

U C H W A Ł A  nr VII/67/2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie  wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna pana

 Marka GORYNIAKA

 

 

                        Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16  lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 159, poz. 1547 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna stwierdza:

 

 

§ 1

 

 

Wygaśnięcie mandatu radnego Pana Marka GORYNIAKA.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

 

 

                                                                                       Rady  Miejskiej  Leszna

 

                                                                                          Piotr OLEJNICZAK

 

 

 

U Z AS A D N I E N I E 

 

do uchwały nr VII/67/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Marka GORYNIAKA.

 

 

 

                        Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16  lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 159, poz. 1547 ze zmianami) w dniu 22 marca 2007 roku pan radny Marek GORYNIAK pisemnie zrzekł się mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna.

Ordynacja wyborcza zobowiązuje Radę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w  drodze uchwały.

 

  

 

Opracowało:

 

Biuro Rady Miejskiej

Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.