Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/368/2005 - w sprawie przyst?pienia do Samorz?dowego Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Uchwa??a nr XXXII/368/2005 - w sprawie przyst?pienia do Samorz?dowego Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Numer uchwa??y: 2005/32/368
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXII/368/2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 października 2005 roku

 

w sprawie:  przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń
                              Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9 poz. 43 ze zmianami Rada Miejska Leszna uchwala co następuje

 

§1

 

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na przystąpienie miasta Leszna do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu przy ul. 1 Maja 1.

 

§2

 

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu jest spółką ważną dla rozwoju gminy. Celem działania Spółki jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców z terenu powiatu gostyńskiego, z możliwością rozszerzenia na inne powiaty, poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielenia poręczeń zaciąganych przez nich kredytów i pożyczek.

 

§3

 

Miasto Leszno przystępuje do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i wnosi wkład pieniężny 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), za który nabywa 300 (słownie: trzysta) udziałów w spółce.

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                          Wojciech Rajewski

 

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXII/368/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie przystąpienia do Samorządowego Funduszu

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

 

 

Przystąpienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przez miasto Leszno wzmocni małe i średnie przedsiębiorstwa z Leszna. Udziałowcami Spółki są już: Bank Gospodarstwa Krajowego, jednostki samorządu terytorialnego i  stowarzyszenia m.in. z dawnego województwa leszczyńskiego (np. Gostyń, Rawicz, Kościan).

 

Leszno podpisało już porozumienie z Funduszem Promocji i Rozwoju Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o utworzeniu Jednostki Certyfikowanej Funduszu. W rezultacie od lutego 2004 roku 5 firm z Leszna uzyskało poręczenia, na łączną kwotę 527 500 zł.

 

Zapotrzebowanie na poręczenia jest jednak większe, zwłaszcza dla bardzo małych przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Z tego też względu miasto Leszno powinno objąć udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Umożliwi to leszczyńskim przedsiębiorcom dokonanie wyboru korzystniejszej dla firmy oferty.

Ponadto za przystąpieniem miasta Leszna do SFPK przemawiają następujące korzyści:

-          Samorządowy Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu od początku udzielił poręczeń 39 firmom w kwocie 613 170,00 według stanu na dzień 27.09.2005r. Fundusz gostyński specjalizuje się głównie w mikrofirmach, które stanowią 80%  obsłużonych podmiotów. Spośród udzielonych poręczeń 48,72% zostało udzielonych na  kredyty inwestycyjne, natomiast 51,28% na kredyty obrotowe,

-          Przy Urzędzie Miasta Leszna powstanie okienko informacyjne. Wszelkie formalności załatwiane są w banku,

-          Jako udziałowiec, miasto Leszno będzie miało wpływ na podejmowanie decyzji, będzie reprezentowane w komisji kwalifikacyjnej funduszu z możliwością opiniowania wniosków o udzielenie poręczeń,

-          Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu udziela również poręczeń pożyczek udzielanych przez Wielkopolską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju.

 

SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu udziela poręczeń przede wszystkim mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu gostyńskiego i powiatów ościennych. Działając na rynku lokalnym dysponuje lepszą znajomością potrzeb leszczyńskich przedsiębiorców niż instytucje w Poznaniu i lepiej może dostosować swoją ofertę do ich potrzeb. Do funduszu zgłaszają się też leszczyńscy przedsiębiorcy.

 

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. możliwe jest stopniowe wykupywanie udziałów. Przyjęto wstępny harmonogram wpłat, według którego będą one następować w latach 2005-2007 po 100 000 zł w każdym roku.

 

W Biurze Rady Miejskiej Leszna można zapoznać się z Umową Spółki oraz Regulaminem udzielania poręczeń Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w  Gostyniu.

 

Na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej w dniu 20.10.2004r. odbyła się prezentacja Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, która została pozytywnie przyjęta.

 

Opracował:                                                                          

Wydział Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.