Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/367/2005

Uchwa??a nr XXXII/367/2005

Numer uchwa??y: 2005/32/367
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXII/367/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy

o dofinansowanie projektu opracowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

 pn:” Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia”

i zaciągnięcia zobowiązania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591

ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

            Rada Miejska Leszna upoważnia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy z samorządem województwa wielkopolskiego o dofinansowanie do kwoty 357.500 zł. projektu opracowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne pn:” Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia” oraz zabezpieczenia prawidłowej realizacji tej umowy w formie weksla: in blanco”.

 

§ 2

 

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                    Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                                      Wojciech Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXXII/367/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu opracowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

 pn:” Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia”

i zaciągnięcia zobowiązania.

 

 

Miasto Leszno złożyło wniosek o finansowanie projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek dotyczący w/w projektu został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXX/336/2005 z dnia 30.06.2005 oraz pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów.

Realizacja projektu wymaga podpisania umowy z samorządem województwa wielkopolskiego. Umowa wymaga wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji w  określonych formach.

W związku ze złożeniem wniosku o finansowanie powyższego projektu i dalszą procedurą jego realizacji rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.