Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/366/2005

Uchwa??a nr XXXII/366/2005

Numer uchwa??y: 2005/32/366
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

Uchwała  Nr  XXXII/366/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października  2005 r.

 

w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w roku 2005.

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), art. 35a ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz.U. z 1997r Nr 123 poz.776  ze  zmianami), Rada Miejska Leszna :

 

 

§1

 

Zmienia plan podziału środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXXI/355/2005 z dnia  25 sierpnia  2005r.

 

§2

 

Nowy plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§3

 

Wykonanie Uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                       Przewodniczący

                                                                 Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do  Uchwały   Nr  XXXII/366/2005

    Rady  Miejskiej Leszna  z  dnia  27 października 2005 roku

 

 

 

          Uchwała dotyczy przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną.

                 W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty środków finansowych przeznaczonych na udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, proponuje się przesunięcie kwoty 30.000,00 zł  na zadanie z zakresu dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

Opracowanie :    MOZiRON, MOPR                                          

 

 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1

 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizację  zadań w powiecie miasto Leszno w 2005 roku

 

 

 

Łączna kwota przyznanych środków                                                     1 406 819,00

 

1.zobowiązania  dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek

   na ubezpieczenia społeczne art.26                                                                191 326,00

3.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

   art.38 i40                                                                                                              12.000,00

4.pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

    art.12                                                                                                                 140.000,00

5.dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13                            0,00

6.przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art.26                    0,00

7.zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników

   pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy  art.26d                               2 241,00

 

Razem rehabilitacja zawodowa                                                                     345 567,00

 

 

 1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                                                   334 093,00

    art.35a ust.1 pkt 7 lit.a

 

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt   rehabilitacyjny,                        

    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

    art.35a ust.1 pkt7 lit.c                                                                                      324 093,00

 

3.likwidacja barier architektonicznych, w   komunikowaniu się                       313 243,00

    i  technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób

    niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.d

 

4.dofinansowanie sportu, kultury ,rekreacji i turystyki                                         89 823,00

   art.35a ust.1 pkt7 lit.b     

  

Razem rehabilitacja społeczna                                                                   1 061 252,00
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.