Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/372/2005

Uchwa??a nr XXXII/372/2005

Numer uchwa??y: 2005/32/372
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

U C H W A Ł A  nr XXXII/372/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 roku

 w sprawie nadania Odznaczenia „ Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Stanisławowi KUŹNIAKOWI

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § § 55 i 54 ustęp 2 Statutu Leszna (uchwała nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 52, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)

 

 

n a d a j e

 

 

Panu Stanisławowi KUŹNIAKOWI

 

O D Z N A C Z E N I E

 

ZASŁUŻONY  DLA  MIASTA  LESZNA

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej Leszna              

 

                                                                             Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XXXII/372/2005  Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 roku w sprawie nadania Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Stanisławowi KUŹNIAKOWI

 

 

 

         Stanisław Kużniak – doktor nauk przyrodniczych, ornitolog, działacz ochrony przyrody. Przez 40 lat pracował jako nauczyciel w  szkołach podstawowych i I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie oraz dyrektor korespondencyjnego liceum ogólnokształcącego, a w latach 1975 – 1992 był wizytatorem w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie. Obecnie na emeryturze. Jest autorem lub współautorem kilkunastu przyrodniczych książek, ponad 100 prac i artykułów naukowych: monografii faunistycznej „Ptaki Wielkoposlki (2000 rok – współautor), „Breeding Ecology of the red-baked Shrike in the Wielkopolska region” (1991 rok), „Ptaki Zbiornika Wonieść (1993 rok – współautor), „Bocian biały w województwie leszczyńskim” (1994 rok), „Atlas ptaków lęgowych Leszna w latach 1990 – 1993 (1996 rok), „Gąsiorek, Monografia Przyrodnicza” (2003 rok – współautor). Popularyzator problematyki ekologicznej wśród młodzieży, organizator licznych spotkań o tematyce przyrodniczej z społecznością miasta Leszna.

Członek Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Ligi Ochrony Przyrody, w której w latach 1975 – 1982 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego.

 

 

 

Opracowało:                                                     

Biuro Rady Miejskiej
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.