Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/375/2005

Uchwa??a nr XXXII/375/2005

Numer uchwa??y: 2005/32/375
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXII/375/2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 października 2005 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie ustalenia kryteriów kolejności utwardzania zamieszkałych dróg gminnych na terenie miasta Leszna.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz uchwały Nr X/83/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie Programu Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2002 – 2006 (rozdział V punkt 1) Rada Miejska Uchwala co następuje :

 

 

§ 1

 

W uchwale nr XXVIII/309/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie :

 

„Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Leszna do przedstawienia w terminie do 30.11.2005r. zasad oceniania w poszczególnych kryteriach uzupełniających oraz ich wag.”

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

     Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

 

   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XXXII/375/2005 z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie ustalenia kryteriów kolejności utwardzania zamieszkałych dróg gminnych na terenie miasta Leszna.

 

 

 

W § 3 uchwały nr XXVIII/309/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 r. zobowiązuje się Prezydenta Miasta Leszna do przedstawienia zasad oceniania w  poszczególnych kryteriach uzupełniających oraz ich wag przy ustalaniu kolejności utwardzania dróg gminnych. W praktyce oznaczać to miało opracowanie wzoru matematycznego za pomocą którego zostanie określona ta kolejność. W trakcie zbierania danych oraz dokonywania próbnych przeliczeń okazało się jednak, że stworzenie takiego wzoru, jednakowo odnoszącego się do wszystkich ulic jest niemożliwe. Ponadto, np. w dzielnicy Zaborowo kolejność utwardzenia dróg wynikać będzie wyłącznie z kolejności budowy kanalizacji deszczowej, ta natomiast budowana będzie zgodnie z ustalonymi w projekcie kierunkami spływów poszczególnych kanałów. Z kolei w niektórych rejonach miasta (np. obszar ulic zlokalizowanych pomiędzy ulicami Grochowiaka, Podkowińskiego, Okrzei i Moniuszki) układ ulic sam narzuca kolejność ich utwardzania.

 

Podtrzymując kryteria którymi należy kierować się przy ustalaniu kolejności utwardzania dróg gminnych, biorąc pod uwagę powyższe argumenty Prezydent  Miasta Leszna proponuje odstąpić od ustalenia matematycznego wzoru przyjmując jednocześnie zobowiązanie  do zrównoważonego działania w zakresie utwardzania ulic na obszarze miasta Leszna. Oznacza to, że każdego roku zadania inwestycyjne związane z budową nowych nawierzchni na drogach gminnych będą realizowane w różnych rejonach miasta z intensywnością proporcjonalną do potrzeb w tym zakresie w poszczególnych dzielnicach.

 

 

 

Opracował :

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.