Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXII/376/2005

Uchwa??a nr XXXII/376/2005

Numer uchwa??y: 2005/32/376
Numer sesji: 32
Rok: 2005

 

UCHWAŁA Nr  XXXII/376/05

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

  z dnia 27 października 2005r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/147/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Leszna. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z  2004r. Nr 204, poz. 2086 ze  zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 W uchwale Nr XVI/147/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004r. w  sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Leszna wprowadza się następujące zmiany:

 

uchyla się załącznik Nr 1 i w to miejsce wprowadza się nowy załącznik Nr 1/2005

uchyla się załącznik Nr 2 i w to miejsce wprowadza się nowy załącznik Nr 2/2005

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nie wcześniej niż 1 stycznia 2006r.

 

 

 

 

 

                                                                                                  Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                                Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/376/05

Rady Miejskiej Leszna

z dnia  27 października 2005r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/147/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 lutego 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Leszna.

 

Wprowadzenie nowych stawek opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanej z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ma na celu zbliżenie wysokości opłat do opłat obowiązujących w naszym regionie. W  obecnej chwili stawki za umieszczenie sieci energetycznych i  telekomunikacyjnych znacznie odbiegają wysokością od stawek obowiązujących w innych zarządach.

W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XVI/147/2004r. określono m. in. stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych zajętego przez rzut poziomy urządzenia. W odniesieniu linii energetycznych i telekomunikacyjnych stawki te są maksymalne i wynoszą 200 zł/ 1m2. O zmianę tych stawek opłat wystąpił Pan Ryszard Pietek Dyrektor Rejonu Dystrybucji Leszno pismem z dnia 2005.10.06.

W obecnej chwili stawki za umieszczenie sieci energetycznych i telekomunikacyjnych w mieście Leszno odbiegają wysokością od stawek obowiązujących w innych sąsiednich zarządach.

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Zestawienie stawek rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami w sąsiednich zarządach:

 

MIASTO LESZNO

od  25,00 zł   do 200,00 zł

POWIAT LESZYCZYŃSKI

od  0,75 zł   do 40,00 zł

(200,00 zł na obiekcie mostowym)

POWIAT GOSTYŃSKI

od 12,00 zł do 30,00 zł 

(150,00 zł na obiekcie mostowym)

POWIAT KOŚCIAŃSKI

od 3,20 zł do 8,00 zł

(64,00 zł na obiekcie mostowym)

MIASTO RAWICZ

od 3,00 zł do 8,00 zł

(60,00 zł na obiekcie mostowym)

MIASTO WROCŁAW

od 16,00 zł do 20,00 zł

(od 80,00 zł do 100,00 zł na torowiskiem)

Opracował:

Miejski Zarząd Dróg


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.