Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIII/385/2005

Uchwa??a nr XXXIII/385/2005

Numer uchwa??y: 2005/33/385
Numer sesji: 33
Rok: 2005

 

Uchwała Nr XXXIII/385/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2005.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXVI/279/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2005 § 1 pkt 1 przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się na rok 2005 stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
w następującej wysokości:

 

1.      Miejski Zakład Komunikacji

-         przewozy w komunikacji miejskiej –  2,06 zł na 1 wozokilometr

-         przewozy osób niepełnosprawnych –  1,58 zł na 1 wozokilometr”.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

         Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

 

do projektu Uchwały Nr XXXIII/385/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2005.

 

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2005 roku – zmiana dotyczy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.

W ciągu roku 2005 przewidywane przewozy w komunikacji miejskiej nie będą wykonane, dlatego też zwiększa się dotację przedmiotową z budżetu. Wobec powyższego ulega zmianie stawka jednostkowa stanowiąca podstawę wyliczenia wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą z art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.

 

Stawka jednostkowa dla przewozów w komunikacji miejskiej wynosi:

            - przed zmianami                 1,87 zł na 1 wozokilometr

            - po zmianach                       2,06 zł na 1 wozokilometr.

 

Kwota dotacji ogółem wynosi:

            - przed zmianami                 2.238.654 zł

            - po zmianach                       2.397.977 zł

            - zwiększenie                            159.323 zł

 

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.