Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIII/384/2005

Uchwa??a nr XXXIII/384/2005

Numer uchwa??y: 2005/33/384
Numer sesji: 33
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXIII/384/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na rzecz

         Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 465.000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego w ramach projektu pod nazwą „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych oraz podniesienie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie”. Projekt realizowany jest przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w koordynacji z Norweskim Mechanizmem Finansowym.

 

§ 2

 

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownego porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 3

 

Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w zawartym porozumieniu

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

              Wojciech Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXIII/384/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego w ramach projektu pod nazwą „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych oraz podniesienie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie”. Projekt realizowany jest przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w koordynacji z Norweskim Mechanizmem Finansowym.

 

Tomograf komputerowy znajdujący się na wyposażeniu Szpitala jest eksploatowany od 1996 roku. Wskutek długotrwałego użytkowania jest w pełni wyeksploatowany, ulega częstym i kosztownym awariom, w związku z tym wymaga niezwłocznej wymiany na sprzęt nowej generacji. Zakup nowego aparatu poprawi jakość badań i dostępność usług dla mieszkańców regionu leszczyńskiego oraz pozwoli na zakontraktowanie w NFZ świadczeń zdrowotnych w zakresie tomografii komputerowej.

 

Wielkość dofinansowania ze strony Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego może wynosić od 60% do 85% kosztów całkowitych. Współudział jednostek samorządu terytorialnego w dofinansowani projektu daje możliwość uzyskania dotacji ze strony Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości – 85% wartości projektu.

 

Prezydent posiada informacje, że inne jednostki samorządu terytorialnego  subregionu leszczyńskiego również będą brały udział we współfinansowaniu projektu.

 

W związku z powyższym celowe jest przeznaczenie środków w budżecie na zakup tomografu.

 

 

 

Opracował:

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.