Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIII/396/2005

Uchwa??a nr XXXIII/396/2005

Numer uchwa??y: 2005/33/396
Numer sesji: 33
Rok: 2005

UCHWAŁA  nr XXXIII/396/2005

RADY   MIEJSKIEJ   LESZNA

z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny  prawa własności     
    nieruchomości  gruntowej   położonej w Lesznie w rejonie ulicy
    Gronowskiej  na rzecz  Kościoła Parafialnego Rzymsko - Katolickiego
    p.w. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie

 

 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.6 pkt. 9 , art. 13 ust.2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 ze zmianami ), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Kościoła Parafialnego Rzymsko- Katolickiego p.w. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie w rejonie ul. Gronowskiej, oznaczonej działkami

 

                                  nr 419/1 ark. mapy 114 o pow. 0,01.81 ha ,

                                  nr 420/4 ark. mapy 114 o pow. 0,20.59 ha ,

                                  nr 417/3 ark. mapy 114 o pow. 0,03.40 ha ,

                                  nr 418/1 ark. mapy 114 o pow. 0,02.71 ha ,

 

zapisanej w księgach wieczystych KW Nr 26175, KW Nr 35142 i KW Nr 35141jako własność Miasta Leszna - z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącego katolickiego cmentarza grzebalnego.

 

    

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr XXXIII/396/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości  gruntowej   położonej w Lesznie w rejonie ulicy Gronowskiej  na rzecz  Kościoła Parafialnego Rzymsko- Katolickiego p.w. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie.

 

 

 

 

         Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie- Gronowie zwróciła się z wnioskami o nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Leszna położonej w Lesznie w rejonie ulicy Gronowskiej w celu poszerzenia istniejącego katolickiego cmentarza grzebalnego.

 Przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do nieruchomości stanowiącej własność Parafii, na której urządzony jest cmentarz. Jak wynika z wniosku Parafii powiększenie powierzchni istniejącego cmentarza umotywowane jest tym , iż z uwagi na wzrost liczby mieszkańców na osiedlu w Gronowie zachodzi również potrzeba poszerzenia miejsc pochówku , których na obecnym cmentarzu pozostało niewiele.

       W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisu art. 13 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  ze zmianami )  nieruchomość może być przedmiotem  darowizny na cele publiczne. W rozumieniu art. 6 pkt. 9  w/cyt. ustawy zakładanie  i utrzymywanie cmentarzy  stanowi cel publiczny, co umożliwia  pod względem prawnym  zbycie przedmiotowej nieruchomości  w drodze darowizny  na wnioskowane cele .

W związku z powyższym proponuję zbycie nieruchomości położonej w rejonie ulicy Gronowskiej, oznaczonej działkami nr nr 419/1 , 420/4, 417/3 i 418/1 ark. mapy 114 o łącznej powierzchni 0,28.51 ha na rzecz Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie- Gronowie z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z wykorzystaniem na poszerzenie istniejącego cmentarza katolickiego.

 

 

 

Opracował :

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.