Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXXVII/525/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania bud??etu Miasta Leszna za 2013 rok

U C H W A ? A Nr XXXVII/525/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania bud??etu Miasta Leszna za 2013 rok

Numer uchwa??y: 525
Numer sesji: 37
Rok: 2014
U C H W A Ł A Nr XXXVII/525/2014

Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2013 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami) a także w oparciu o art. 270 ust. 3 i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 rok, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna, uchwala co następuje:§ 1


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Leszna udziela absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna za 2013 rok.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXXVII/525/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2013 rok.Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2013 rok.


Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.