Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVII/524/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie za rok 2013

Uchwa??a Nr XXXVII/524/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie za rok 2013

Numer uchwa??y: 524
Numer sesji: 37
Rok: 2014

Uchwała Nr XXXVII/524/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie za rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/524/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie za rok 2013

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:
 bilansu,
 rachunku zysków i strat,
 informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości).
W związku z powyższym niniejsza uchwała jest propozycją realizacji ww. przepisów.Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.