Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIV/406/2005

Uchwa??a nr XXXIV/406/2005

Numer uchwa??y: 2005/34/406
Numer sesji: 34
Rok: 2005

 

Uchwała Nr XXXIV/406/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie wyboru Banku prowadzącego kompleksową obsługę

bankową budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 134 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Rada Miejska Leszna w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, wybiera Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu z siedzibą pl. Wolności 3, 60-914 Poznań na Bank prowadzący kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych.

 

2.      Rada Miejska Leszna upoważnia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy z bankiem wymienionym w ust. 1 na okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

       Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

 

   Wojciech Rajewski


 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XXXIV/406/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie wyboru Banku prowadzącego kompleksową obsługę

bankową budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych

 

Prezydent Miasta Leszna stosownie do § 1 Uchwały Nr XXXI/348/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do wyboru najkorzystniejszej oferty na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, przedkłada Wysokiej Radzie, projekt uchwały w sprawie wyboru Banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2010 r.

 

W przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Leszna Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pobrało 4 Wykonawców, jednak w terminie złożenia ofert wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu. W ocenie dokonanej przez Komisję przetargową ww. oferta spełniała wymogi określone przez Zamawiającego i tym samym uzyskała największą ilość punktów.

 

Zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska Leszna po dokonaniu wyboru Banku upoważnia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2010 r.

 

 

Opracował:                                                                                                 

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.