Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVII/521/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanie z wykonania bud??etu Miasta Leszna za 2013 rok

Uchwa??a Nr XXXVII/521/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanie z wykonania bud??etu Miasta Leszna za 2013 rok

Numer uchwa??y: 521
Numer sesji: 37
Rok: 2014

Uchwała Nr XXXVII/521/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2013 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna, uchwala co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Leszna za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/521/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2013 rok


Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2013 rok.

Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Biuro Rady Miejskiej
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.