Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIII/387/2005

Uchwa??a nr XXXIII/387/2005

Numer uchwa??y: 2005/33/387
Numer sesji: 33
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXIII/387/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie:   wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Leszno dotacji celowej dla Powiatu Leszczyńskiego

 

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), w związku z art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na przekazanie przez Miasto Leszno dotacji celowej dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 9 804,89 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu części wspólnych budynku przy Al. Jana Pawła II 23 i jego instalacji.

 

 

§ 2

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia porozumienia ze Starostą Leszczyńskim.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

     Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

 

           Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXXIII/387/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Leszno dotacji celowej dla Powiatu Leszczyńskiego

 

 

Urząd Miasta Leszna jest właścicielem wspólnie ze Starostwem powiatowym budynku przy Al. Jana Pawła II 23. Nasz udział w całości budynku wynosi 16,5 %. Ponadto użytkowane są wspólnie wejście do obu budynków (Jana Pawła II 21 i 23) oraz łącznik.

W związku z remontem sieci centralnego ogrzewania, wspólnego dla obu instytucji, konieczne jego współfinansowanie. Organizację remontu i procedurę przetargową prowadziło Starostwo Powiatowe. Ponadto dokonano odświeżenia wejścia do obiektu. Łączny koszt tych prac wyliczony zgodnie z udziałem wynosi po stronie Miasta Leszna 9 804,89 zł (brutto).

 

 

 

Opracował:

Wydział Organizacyjny
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.