Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIII/389/2005

Uchwa??a nr XXXIII/389/2005

Numer uchwa??y: 2005/33/389
Numer sesji: 33
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXIII/389/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/319/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 

§ 1 Uchwały nr XXX/319/2005 przyjmuje brzmienie:

 

Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dotyczące aparatury medycznej: mammografu, echokardiografu, aparatu do badań USG – Doppler, wyposażenia medycznego dla Oddziału Neurologii oraz zestawu do artroskopii i USG okulistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

 

Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXIII/389/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/319/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zakupy inwestycyjne aparatury medycznej.

 

Środki finansowe potrzebne na zakup wymienionych trzech urządzeń w uchwale z dnia 30 czerwca 2005 roku (mammograf, echokardiograf i aparat do badań USG Doppler), po rozstrzygnięciach przetargowych, wyniosły 364.500 zł.

 

W związku z powyższym dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zwróciła się z prośbą do Prezydenta Miasta Leszna o umożliwienie wykorzystania pozostałych 135.500 zł na dodatkowe zakupy urządzeń aparatury medycznej.:

-      wyposażenie medyczne dla Oddziału Neurologii (w tym kardiomonitory, łóżka rehabilitacyjne, łóżka typu Egerton, holter EKG, holter ciśnieniowy),

-       zestaw do artroskopii oraz USG okulistyczne.

  

Szacowana kwota konieczna na sfinansowanie zakupu tych urządzeń to odpowiednio 39.500 zł i 96.000 zł. Kwota 39.500 zł stanowi uzupełnienie zakupu USG Doppler, natomiast 96.000 zł w pierwszym rzędzie Wojewódzki Szpital Zespolony przeznaczy na zakup aparatu do artroskopii.

 

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup aparatu do artroskopii okaże się czy jest możliwość zakupu USG okulistycznego.

 

 

 

Opracował:

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.