Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 » Spis wyborc??w - dopisanie do spisu wyborc??w

Spis wyborc??w - dopisanie do spisu wyborc??wWyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 12 maja 2014 roku może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, dostosowanym dla wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 20 maja 2014 roku może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenie i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed wyborami tj. 4 maja 2014 r. do 12 maja 2014r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania.
O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę . W upoważnieniu wskazuje się Imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy (wzór upoważnienia znajduje się w załączniku).
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 23 maja 2014 roku.

Miejsce złożenia dokumentów:


Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5 pok. 4
Tel. 65-529-81-71
Pon. 7.30 do 16.00
Wt-pt. 7.30 do 14.30


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy ( Dz.U.Nr 21, poz 112, z pozn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie spisu wyborców (Dz.U z 2011r, nr 158, poz 942)
- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 231)

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Informację wprowadził: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Opublikowany dnia: 2014-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-29
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.