Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIII/395/2005

Uchwa??a nr XXXIII/395/2005

Numer uchwa??y: 2005/33/395
Numer sesji: 33
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXIII/395/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie:   wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Leszno zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego realizacji działań w ramach „Europejskiej debaty publicznej w Wielkopolsce” dla społeczności Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na przyjęcie przez Miasto Leszno zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego realizacji działań w ramach „Europejskiej debaty publicznej w Wielkopolsce” dla społeczności Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego.

Zakres zadania obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie konferencji obejmującej następującą tematykę: „Prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej”, „Narodowy Plan Rozwoju 2007 – 2013”, „Fundusze z Europejskiego Obszaru Gospodarczego”, „Przyszłe rozszerzenie Unii Europejskiej”, „Szanse dla młodzieży a członkostwo Polski w Unii Europejskiej”.

 

§ 2

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadania wymienionego w   § 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

 

 

         Wojciech RAJEWSKI

 

 

 


 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXXIII/395/2005 Rady Miasta Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Leszno zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego realizacji działań w ramach „Europejskiej debaty publicznej w Wielkopolsce” dla społeczności Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego

 

Zadanie będzie w zakresie merytorycznym zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Założenia Europejskiej debaty publicznej”, przyjętym przez Komitet Europejski Rady Ministrów w sierpniu 2005r. Jego realizacja przewidziana jest na listopad - grudzień 2005r.

Do uczestnictwa w konferencjach zaproszeni zostaną przedstawiciele społeczności lokalnej Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego.

 

Referaty wygłoszą i dyskusje panelowe przeprowadzą zaproszeni eksperci, zajmujący się problematyką europejską.

 

Na realizację tego zadania Wojewoda Wielkopolski przekaże kwotę w wysokości 13.500 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych), z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2005, która ma zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie następujących wydatków:

 

a) wynajem sali,

b) wystrój sali,

c) przygotowanie poczęstunku,

d) zamówienie materiałów konferencyjnych, druków okolicznościowych, gadżetów okolicznościowych,

e) zakupy rzeczowe na potrzeby realizacji zadania,

f) transport,

g) wynagrodzenie ekspertów.

 

 

Opracował:

Wydział Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.