Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIII/394/2005

Uchwa??a nr XXXIII/394/2005

Numer uchwa??y: 2005/33/394
Numer sesji: 33
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXIII/394/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/356/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia   25 sierpnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Priorytetu I „ Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, Działania 1.4 „ Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

 

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), art. 35a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz.776 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1

 

Zmienia się tytuł uchwały, który brzmi:

„ w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach: Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Priorytetu I „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, Działania 1.4 „Integracja zawodowa i  społeczna osób niepełnosprawnych”.

§2

 

Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech Rajewski

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXIII/394/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

 

 

 

 W tytule uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXI/356/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r. niewłaściwie podano nazwę programu.

Jest: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich,

Winno być: Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich.

 

Opracował: MOZiRON
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.