Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIII/393/2005

Uchwa??a nr XXXIII/393/2005

Numer uchwa??y: 2005/33/393
Numer sesji: 33
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXIII/393/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2005.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 ze zmianami), Rada  Miejska  Leszna:

 

§1

Zmienia plan podziału środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXXII/366/2005 z dnia 27 października 2005 r.

 

§2

Nowy plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§4

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                           Wojciech Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXIII/393/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2005.

 

Uchwała dotyczy przesunięć środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami rehabilitacji społecznej.

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, proponuje się przesunięcie kwoty 7.537,00 zł na zadanie z zakresu dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 12.000,00 zł na likwidację barier w komunikowaniu się.

 

Opracował:                                                                                                   

MOPR                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w powiecie miasto Leszno w 2005 roku.

 

Łączna kwota przyznanych środków

 

1 406 819,00 zł

 

1.

zobowiązania dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne art. 26

191 326,00 zł

2.

finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych  art. 38  i 40

12 000,00 zł

3.

pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej  art. 12

140 000,00 zł

4.

dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego  art. 13

0,00 zł

5.

przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26

0,00 zł

6.

zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy   art. 26 d

2 241,00 zł

 

Razem rehabilitacja zawodowa

 

345 567,00 zł

1.

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych  art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. a

314 556,00 zł

2.

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c

331 630,00 zł

3.

likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  art. 35 a  ust. 1 pkt 7 lit. d

325 243,00 zł

4.

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. b

89 823,00 zł

 

Razem rehabilitacja społeczna

1 061 252,00 zł

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.