Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr V/33/2007

Uchwa??a nr V/33/2007

Numer uchwa??y: 2007/5/33
Numer sesji: 5
Rok: 2007

 

Uchwała Nr V/33/2007

 

Rady Miejskie Leszna z dnia 25 stycznia 2007 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/345/2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006–2010 zmienionej uchwałą
Nr XXXVII/448/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

 

 

§ 1

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/345/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006-2010 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                         Piotr Olejniczak

 

 

 


 

Uzasadnienie

 

do Uchwały Nr V/33/2007 Rady Miejskie Leszna z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/345/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006–2010 zmienionej uchwałą Nr XXXVII/448/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt zmiany uchwały zatwierdzającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna.

Dokonuje się w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych zmian polegających
na dostosowaniu okresu realizacji i finansowania oraz wysokości planowanych nakładów do wielkości zawartych w projekcie budżetu na rok 2007.  Zmiany dotyczą następujących pozycji planu:

 

1.      „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”

- okres realizacji i finansowania

                  przed zmianami                  2006 – 2009  

                        po zmianach                       2006 – 2011

            - planowane nakłady w latach 2006-2010 w tys. zł

przed zmianami                  101.644  w tym: śr.własne miasta 4.000

                        po zmianach                         99.706  w tym: śr.własne miasta 7.607

            - planowane nakłady po roku 2010 w tys. zł

przed zmianami                             0  w tym: śr.własne miasta        0

                        po zmianach                        15.312  w tym: śr.własne miasta      86

2.      „Droga zbiorcza w zachodniej części miasta”

- okres realizacji i finansowania

                  przed zmianami                  2006 – 2007

                  po zmianach                        2006 – 2011

- planowane nakłady w latach 2006-2010 w tys. zł

przed zmianami                    1.000  w tym: śr.własne miasta 1.000

                        po zmianach                         4.800  w tym: śr.własne miasta 2.400

            - planowane nakłady po roku 2010 w tys. zł

przed zmianami                    19.000  w tym: śr.własne miasta 9.000

                        po zmianach                         17.600  w tym: śr.własne miasta 7.600

3.      „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul.17 stycznia”

- okres realizacji i finansowania

                  przed zmianami                  2006 – 2008

                  po zmianach                       2007 – 2009

4.      „Trasa W-Z ”

- okres realizacji i finansowania

                  przed zmianami                  2006 – 2010

                  po zmianach                       2006 – 2007

- planowane nakłady w latach 2006 – 2010 w tys. zł

przed zmianami                    20.300  w tym: śr.własne miasta 11.300

                        po zmianach                         22.300  w tym: śr.własne miasta 11.300

 

            - planowane nakłady po roku 2010 w tys. zł

przed zmianami                    2.000  w tym: śr.własne miasta 2.000

                        po zmianach                                 0  w tym: śr.własne miasta         0

5.      „Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej”

- okres realizacji i finansowania

                  przed zmianami                  2007

                  po zmianach                        2008

7. „Ring informatyczny”

- okres realizacji i finansowania

                  przed zmianami                  2006 – 2007  

                  po zmianach                        2007 – 2008

8. „Budowa ścieżek rowerowych do Osiecznej”

- okres realizacji i finansowania

                  przed zmianami                  2007

                  po zmianach                       2008

10. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”

- okres realizacji i finansowania

                  przed zmianami                  2006 – 2010  

                  po zmianach                       2006 – 2009

- planowane nakłady w latach 2006 – 2010  w tys. zł

przed zmianami                    2.500  w tym: śr.własne miasta 2.500

                        po zmianach                         4.528  w tym: śr.własne miasta 4.528

12.„Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego ”

- okres realizacji i finansowania

                  przed zmianami                  2006 i 2008 – 2010

                  po zmianach                                    2006 – 2010

- planowane nakłady w latach 2006 – 2010 w tys. zł

przed zmianami                    1.000  w tym: śr.własne miasta 1.000

                        po zmianach                         1.760  w tym: śr.własne miasta 1.760

            - planowane nakłady po roku 2010 w tys. zł

przed zmianami                        800  w tym: śr.własne miasta   800

                        po zmianach                                 0  w tym: śr.własne miasta        0

14.„Modernizacja oświetlenia ulicznego”

- planowane nakłady w latach 2006 – 2010 w tys. zł

przed zmianami                    250  w tym: śr.własne miasta 250

                        po zmianach                         290  w tym: śr.własne miasta 290

16.„Remont kapitalny budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej
       przy ul. Chrobrego 3”

- okres realizacji i finansowania

                  przed zmianami                  2006 – 2007

                  po zmianach                       2006 i  2008

19.„Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych”

- okres realizacji i finansowania

                  przed zmianami                  2006 i 2009 – 2010

                  po zmianach                                    2006 – 2010

20.„Zamontowanie przenośnych systemów monitoringu miasta”

- okres realizacji i finansowania

                  przed zmianami                  2008 – 2009

                  po zmianach                       2007 – 2009

 

21. ”Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej”

- planowane nakłady w latach 2006 – 2010 w tys. zł w tys. zł

przed zmianami                    3.000  w tym: śr.własne miasta 3.000

                        po zmianach                         2.980  w tym: śr.własne miasta 2.980

26.„Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych i administracyjnych ”

- okres realizacji i finansowania

                  przed zmianami                  2006 – 2007  

                  po zmianach                       2006 i  2008

- planowane nakłady w latach 2006 – 2010 w tys. zł

przed zmianami                    4.124  w tym: śr.własne miasta  724

                        po zmianach                         4.104  w tym: śr.własne miasta  704

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.