Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zam??wienia publicznego na zam??wienie dot. wykonania operatu szacunkowego okre??laj?cego warto??? nieruchomo??ci lokalowej stanowi?cej w??asno??? Miasta Leszna albo Skarbu Pa??stwa wraz z u??amkow? cz???ci? gruntu niezb?dnego do racjonalnego korzystania z budynku oraz z za???cznikiem stanowi?cym inwentaryzacj? budowlan? danego lokalu zaznaczon? na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku opracowan? zgodnie z wymogami przepis??w ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zam??wienia publicznego na zam??wienie dot. wykonania operatu szacunkowego okre??laj?cego warto??? nieruchomo??ci lokalowej stanowi?cej w??asno??? Miasta Leszna albo Skarbu Pa??stwa wraz z u??amkow? cz???ci? gruntu niezb?dnego do racjonalnego korzystania z budynku oraz z za???cznikiem stanowi?cym inwentaryzacj? budowlan? danego lokalu zaznaczon? na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku opracowan? zgodnie z wymogami przepis??w ustawy Prawo budowlane.


Rok: 2014

Urząd Miasta Leszna

Zawiadamia, że została zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do zamówienia:
„Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa wraz z ułamkową częścią gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku oraz z załącznikiem stanowiącym inwentaryzację budowlaną danego lokalu zaznaczoną na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku opracowaną zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo budowlane”

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą, którym jest firma
TIMBAU Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjno – Handlowe
Zbigniew Stańczyk, 53-017 Wrocław, ul. Jesienna 8

Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
- kwota brutto 276,75 zł
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2014-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.