Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zam??wienia publicznego na zam??wienie dot. ?? Wykonania inwentaryzacji budynk??w dla potrzeb wyodr?bnienia samodzielnych lokali usytuowanych na nieruchomo??ciach stanowi?cych w??asno??? Miasta Leszna albo Skarbu Pa??stwa po??o??onych w Lesznie dla celu sprzeda??y lokali mieszkalnych na rzecz ich najemc??w wraz z udzia??em w cz???ciach wsp??lnych budynku: a). dla budynku, w kt??rym znajduje si? do 10 lokali, b). dla budynku, w kt??rym znajduje si? od 10 do 20 lokali ?

Zawiadomienie o zawarciu umowy o udzieleniu zam??wienia publicznego na zam??wienie dot. ?? Wykonania inwentaryzacji budynk??w dla potrzeb wyodr?bnienia samodzielnych lokali usytuowanych na nieruchomo??ciach stanowi?cych w??asno??? Miasta Leszna albo Skarbu Pa??stwa po??o??onych w Lesznie dla celu sprzeda??y lokali mieszkalnych na rzecz ich najemc??w wraz z udzia??em w cz???ciach wsp??lnych budynku: a). dla budynku, w kt??rym znajduje si? do 10 lokali, b). dla budynku, w kt??rym znajduje si? od 10 do 20 lokali ?


Rok: 2014

Urząd Miasta Leszna

Zawiadamia, że została zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do zamówienia:

część I - Wykonania inwentaryzacji budynków dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali usytuowanych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa położonych w Lesznie dla celu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się do 10 lokali,

część II - Wykonania inwentaryzacji budynków dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali usytuowanych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa położonych w Lesznie dla celu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się od 10 do 20 lokali

Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą, którym jest firma:

ARTEFAKT Emilia Małys
55-100 Trzebnica, ul. 9 Maja 6/3


Umowę zawarto na kwotę:
cena jednostkowa za wykonanie inwentaryzacji jednego budynku
- dla części I - kwota brutto 1 107,00 zł
- dla części II - kwota brutto 2 091,00 zł
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2014-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.