Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIV/402/2005

Uchwa??a nr XXXIV/402/2005

Numer uchwa??y: 2005/34/402
Numer sesji: 34
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXIV/402/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4' ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity DZ. U. z 2002 Nr 147 poz. 1231 ze zmianami) Rada Miejska Leszna stanowi co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XXV/275/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech Rajewski

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXIV/402/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należą do zadań własnych gmin. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje program dotyczący tych działań, zgodnie z art. 4' pkt 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Zadania ujęte w programie pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wymagają pracy ciągłej, są zatem kontynuacją pracy rozpoczętej w latach ubiegłych.

Rada Miejska corocznie uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program został przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 12.12.2005 roku.

 

 

 

Opracowało:

Biuro ds. Uzależnień

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.