Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXV/512/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025

Uchwa??a Nr XXXV/512/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025

Numer uchwa??y: 512
Numer sesji: 35
Rok: 2014

Uchwała Nr XXXV/512/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2014-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025 przyjętej Uchwałą nr XXXIII/479/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XXXIV/489/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku, Załącznik nr 2 do uchwały obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/512/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2014-2025

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2014, a w szczególności:

1. zmianie przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w 2014 roku polegających na:
 zmniejszeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 8.670 zł,
 zwiększeniu „limitu wydatków w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna” o kwotę 22.602 zł,

2. zmianie przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w 2014 roku polegających na zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 8.670 zł, „limitu wydatków w 2014 roku” o kwotę 3.200 zł, „limitu wydatków w 2016 roku” o kwotę 5.470 zł oraz „limitu zobowiązań” o kwotę 8.670 zł zadania pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”,

3. zmianie pozostałych przedsięwzięć majątkowych w 2014 roku polegających na zmniejszeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” o kwotę 50.000 zł zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie”.

Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.