Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXXV/509/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie wst?pienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Euzebiusza SZUDRY

U C H W A ? A Nr XXXV/509/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie wst?pienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Euzebiusza SZUDRY

Numer uchwa??y: 509
Numer sesji: 35
Rok: 2014
U C H W A Ł A Nr XXXV/509/2014

Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie
wstąpienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana
Euzebiusza SZUDRY


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz. 1190 zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku –przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1


W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Marcina Błaszkowskiego w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 15 KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA, stwierdza się, że na jego miejsce wstępuje Pan Euzebiusz SZUDRA kandydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie utracił prawa wybieralności.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXXV/509/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie wstąpienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Euzebiusza SZUDRY.


Na XXXIV Sesji w dniu 06 lutego 2014 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę Nr XXXIV/491/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Marcina BŁASZKOWSKIEGO.
Kolejno największą liczbę głosów – 149, w okręgu wyborczym Nr 3 obejmującym 6 mandatów z listy Nr 15 KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA – w wyborach uzyskał Pan Arkadiusz WLEKŁY, który zrzekł się pierwszeństwa przy obsadzaniu mandatu na rzecz kolejnego kandydata z listy w dniu 12 lutego 2014 roku.
Kolejno największą liczbę głosów – 111, w okręgu wyborczym Nr 3 obejmującym 6 mandatów z listy Nr 15 KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA – w wyborach uzyskał Pan Euzebiusz SZUDRA, który nie utracił prawa wybieralności.
Powyższe zostało potwierdzone przez p.o. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie Panią Joannę Neczyńską pismem numer DLS – 772-2/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku.
Pan Euzebiusz SZUDRA został zawiadomiony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna zgodnie z art. 194 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o przysługującym mu mandacie i nie zrzekł się przysługującego mu pierwszeństwa przy obsadzie mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna.Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
Leszna

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.