Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIV/505/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie zaliczenia dr??g do kategorii dr??g gminnych na terenie miasta Leszna oraz ustalenia ich przebiegu

Uchwa??a Nr XXXIV/505/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie zaliczenia dr??g do kategorii dr??g gminnych na terenie miasta Leszna oraz ustalenia ich przebiegu

Numer uchwa??y: 505
Numer sesji: 34
Rok: 2014Uchwała Nr XXXIV/505/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna oraz ustalenia ich przebieguNa podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zmianami) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1

1. Ulicę Czesława Miłosza, położoną w dzielnicy Zatorze w rejonie ulic Stanisława Grochowiaka i Jarosława Iwaszkiewicza, zalicza się do kategorii dróg gminnych.

2. Przebieg ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/505/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna oraz ustalenia ich przebiegu.W związku z podjęciem przez Radę Miejską Leszna Uchwały nr XVI/228/2012 z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy Czesława Miłosza, położoną w dzielnicy Zatorze w rejonie ulic Stanisława Grochowiaka i Jarosława Iwaszkiewicza, zachodzi konieczność zaliczenia tej ulicy do jednej z kategorii dróg publicznych wraz z określeniem jej przebiegu. Biorąc pod uwagę, iż teren na którym położona jest w/w ulica jest własnością Miasta Leszna, a ulica ta jest drogą o znaczeniu drogi dojazdowej, służącą wyłącznie miejscowym potrzebom, Prezydent Miasta Leszna proponuje przedmiotową ulicę zaliczyć do kategorii dróg gminnych.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.