Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIV/504/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie zaliczenia dr??g do kategorii dr??g gminnych na terenie miasta Leszna oraz ustalenia ich przebiegu

Uchwa??a Nr XXXIV/504/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie zaliczenia dr??g do kategorii dr??g gminnych na terenie miasta Leszna oraz ustalenia ich przebiegu

Numer uchwa??y: 504
Numer sesji: 34
Rok: 2014Uchwała Nr XXXIV/504/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna oraz ustalenia ich przebiegu.Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zmianami) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

1. Ulicę gen. Józefa Kustronia, położoną pomiędzy ulicami Cypriana Kamila Norwida i Tamą Kolejową, zalicza się do kategorii dróg gminnych.

2. Przebieg ulicy, o której mowa w ust.1 określa załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/504/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna oraz ustalenia ich przebiegu.W związku z podjęciem przez Radę Miejską Leszna Uchwały nr XXI/353/2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy gen. Józefa Kustronia nowej ulicy zlokalizowanej pomiędzy ulicami Cypriana Kamila Norwida i Tamą Kolejową, zachodzi konieczność zaliczenia tej ulicy do jednej z kategorii dróg publicznych wraz z określeniem jej przebiegu. Biorąc pod uwagę, iż teren na którym położona jest w/w ulica jest własnością Miasta Leszna, a ulica ta jest drogą o znaczeniu lokalnym, służącą wyłącznie miejscowym potrzebom i położoną pomiędzy dwoma drogami powiatowymi, Prezydent Miasta Leszna proponuje przedmiotową ulicę zaliczyć do kategorii dróg gminnych.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.