Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIV/493/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie przyj?cia zmian statutu zwi?zku mi?dzygminnego pod nazw? ??Komunalny Zwi?zek Gmin Regionu Leszczy??skiego?

Uchwa??a Nr XXXIV/493/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie przyj?cia zmian statutu zwi?zku mi?dzygminnego pod nazw? ??Komunalny Zwi?zek Gmin Regionu Leszczy??skiego?

Numer uchwa??y: 493
Numer sesji: 34
Rok: 2014Uchwała Nr XXXIV/493/2014
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 06 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się następującą zmianę statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”:
- w § 2 Statutu skreśla się ust. 10.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/493/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie: przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

Z dniem 1 stycznia 2014r. Gmina Osieczna przestała być członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w statucie KZGRL w sposób powodujący zgodność zapisów statutu z faktyczną liczbą uczestników Związku.


Opracował:
WGKiOŚInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.