Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXXIV/491/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie wyga??ni?cia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Marcina B?ASZKOWSKIEGO.

U C H W A ? A Nr XXXIV/491/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie wyga??ni?cia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Marcina B?ASZKOWSKIEGO.

Numer uchwa??y: 491
Numer sesji: 34
Rok: 2014
U C H W A Ł A Nr XXXIV/491/2014

Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna Pana
Marcina BŁASZKOWSKIEGO.


Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz. 1190 zm. Dz. U. z 2011r. Nr 34, poz. 172) oraz art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska Leszna stwierdza:


§ 1


Wygaśnięcie mandatu radnego Pana Marcina BŁASZKOWSKIEGO.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXIV/491/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna Pana
Marcina BŁASZKOWSKIEGO.


Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz. 1190 zm. Dz. U. z 2011r. Nr 34, poz. 172) w dniu 23 grudnia 2013 roku Pan radny Marcin BŁASZKOWSKI pisemnie zrzekł się mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna.
Ordynacja wyborcza zobowiązuje Radę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w drodze uchwały.Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.