Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIV/490/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie: wniesienia wk??adu pieni???nego i obj?cia w zamian dodatkowych 10 udzia????w w Samorz?dowym Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Uchwa??a Nr XXXIV/490/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie: wniesienia wk??adu pieni???nego i obj?cia w zamian dodatkowych 10 udzia????w w Samorz?dowym Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Numer uchwa??y: 490
Numer sesji: 34
Rok: 2014
Uchwała Nr XXXIV/490/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku


w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych
10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.
z o.o. w Gostyniu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:§1

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na wniesienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu wkładu pieniężnego w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i objęcie w zamian 10 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 10 000 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/490/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku

w sprawie objęcia dodatkowych 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu odgrywa istotną rolę w rozwoju gminy, gdyż jego podstawowym zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przez miasto Leszno zwiększy możliwości poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z Leszna.


Udziałowcy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. według ilości posiadanych udziałów (na dzień 24.01.2014r.):W latach 2003-2013 fundusz udzielił:
• łącznie 2897 poręczeń o wartości 285 411 460,67 zł
• dla mikroprzedsiębiorców 1843 poręczenia o wartości 143 145 363,76 zł
• na terenie Miasta Leszna 196 poręczeń na kwotę 24 095 176,59 zł

Wartość i ilość udzielonych poręczeń na terenie Miasta Leszna w poszczególnych okresach przedstawia poniższy wykres (dane wg stanu na dzień 31.12.2013):Strukturę udzielonych poręczeń dla przedsiębiorców z Miasta Leszna przez SFPK przedstawiono poniżej:

Struktura udzielonych poręczeń ze względu na formę prawną:

Struktura udzielonych poręczeń ze względu na rodzaj kredytu:

Struktura udzielonych poręczeń ze względu na rodzaj działalności:

Struktura udzielonych poręczeń ze względu na wielkość kwoty poręczenia:.Struktura udzielonych poręczeń ze względu na wielkość zatrudnienia:W Biurze Rady Miejskiej Leszna można zapoznać się z Umową Spółki, Regulaminem udzielania oraz zestawieniem wykorzystania poręczeń Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Według danych na dzień 24.01.2014r. wartość udziałów objętych przez Miasto Leszno wynosi 1.100.000,00 zł, co przy mnożniku 3 oznacza możliwości poręczycielskie na kwotę 3.300.000,00 zł. Dotychczasowa wartość poręczeń udzielonych na terenie Miasta Leszna wynosi 24.095.176,59 zł, w tym czynnych: 6.085.309,49 zł.

Objęcie dodatkowych udziałów przez Miasto Leszno zwiększy możliwości poręczycielskie na terenie Miasta Leszna. Objęcie dodatkowych udziałów przez Miasto Leszno przyczyni się również do realizacji projektu JEREMIE, który niesie za sobą liczne korzyści (dla przedsiębiorców - niższe prowizje, dla udziałowców – zmniejszone ryzyko, dla samorządów – większe środki na promocję w miastach i gminach). Dodatkowe korzyści to przyczynienie się do pełniejszej realizacji założeń rozwoju SFPK jako jednego instrumentów rozwoju lokalnego, czyli: wzrost liczby udzielonych poręczeń, wprowadzenie równych szans dla przedsiębiorców z wszystkich gmin oraz jednakowe zasady partnerskie.Opracował:
Wydział Promocji i RozwojuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.