Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XL/495/2006

Uchwa??a nr XL/495/2006

Numer uchwa??y: 2006/40/495
Numer sesji: 40
Rok: 2006

 

Uchwała Nr XL/495/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 października 2006 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Programu budowania miejskiego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną
                  w Lesznie na lata 2006-2009”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                   (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca  2004r. o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się „Program budowania miejskiego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Lesznie na lata 2006-2009”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

          Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna

Nr XL/495/2006 z dnia 05 października 2006 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Programu budowania miejskiego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną  
                  w Lesznie na lata 2006-2009”

 

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  gmina zobowiązana  jest do tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną..

Program wyznacza cele oraz definiuje zadania z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny, tworzenia i rozwoju rodzinnej formy opieki zastępczej oraz zmniejszenia liczby dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zawarte w nim cele i zadania są odpowiedzią na lokalne potrzeby rodzin.

Program powstał w oparciu o diagnozę problemów społecznych w mieście Lesznie opracowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i wpisuje się w Strategię rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie.

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

 

Opracował: MOPR

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.