Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/427/2006

Uchwa??a nr XXXVI/427/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/427
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVI/427/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku

 

w sprawie: udzielenia Miastu Katowice pomocy finansowej celem wsparcia

         osób poszkodowanych w wyniku katastrofy

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Miasta Leszna na 2006 r. pomocy finansowej Miastu Katowice na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rodzinom ofiar i poszkodowanym w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006 roku

 

§ 2

 

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków Budżetu Miasta Leszna na 2006 rok w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej, w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

 

§ 3

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Miastem Leszno a Miastem Katowice.

Do zawarcia porozumienia upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

              Wojciech Rajewski

 


 

Uzasadnienie

 

 

do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXVI/427/2006

z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie udzielenia Miastu Katowice pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Katowice dla rodzin ofiar i poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006 roku.

 

W dniu 31 stycznia 2006 roku Prezes Związku Miast Polskich zwrócił się z apelem do Prezydentów i Burmistrzów Miast Polskich o pomoc materialną dla Poszkodowanych i Ofiar katastrofy na Śląsku i zaproponował, aby pomoc za pośrednictwem Prezydenta Katowic została następnie skierowana do Poszkodowanych i ich Rodzin w uzgodnieniu z władzami miast, z których te osoby pochodzą.

 

W związku z powyższym celowe jest przeznaczenie środków w budżecie na ww. cel.

 

 

Opracował:

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.