Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. ??Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja o??wietlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w roku 2014?

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. ??Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja o??wietlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w roku 2014?


Zamawiający -Miasto Leszno działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 z późn.  zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym pn. „Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w roku 2014”,  wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:
 
Henryk Kaźmierowski
Instalatorstwo Elektryczne
ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno
Cena porównywalna oferty najkorzystniejszej: 44.305,20 zł.
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę porównywalną wykonania zamówienia.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną porównywalną:
L.p.
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena porównywalna
brutto
 
2.
Marian Rzepecki
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,WAT”
Garzyn , ul. Kwiatowa 7
64-120 Krzemieniewo
 
48.845,76 zł
 
3
Henryk Kaźmierowski
Instalatorstwo Elektryczne
ul. Drzymały 27,
64-100 Leszno
 
44.305,20 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art.87 ust.2 pkt 2 Prawo zamówień publicznych poprawił oczywistą omyłkę rachunkową i uwzględnił konsekwencje rachunkowe dokonanej poprawki w ofercie złożonej przez:. Marian Rzepecki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,WAT” Garzyn , ul. Kwiatowa 7, 64-120 Krzemieniewo
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
                                                                                                         
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: Marcin Olejniczak
Opublikowany dnia: 2014-01-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.