Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/435/2006

Uchwa??a nr XXXVI/435/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/435
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVI/435/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Miejskiego programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych

                 w mieście Lesznie na lata  2006 – 2007.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 35a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  1997 r., Nr 123, poz. 776 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się „Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie na lata  2006   2007”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała nr XXXI/354/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie”

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

     

         Wojciech Rajewski

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna

nr XXXVI/435/2006 z dnia  30 marca 2006 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Miejskiego programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych                     
                 w mieście Lesznie na lata  2006 – 2007.”

 

Zgodnie z treścią art. 35a ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat zobowiązany jest do opracowania i realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Program wyznacza cele oraz definiuje zadania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych realizowane przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zawarte w nim cele i zadania są odpowiedzią na lokalne potrzeby osób niepełnosprawnych oraz propozycje programowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program powstał w oparciu o diagnozę problemów społecznych w mieście Lesznie opracowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i wpisuje się w Strategię rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie. Został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

 

Opracował: MOPR

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.