Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/430/2006

Uchwa??a nr XXXVI/430/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/430
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVI/430/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie ustalenia opłat za sporządzenie reprodukcji

dokumentów geodezyjno-kartograficznych

 

Na podstawie art.12 pkt. 7 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

(t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. ze zmianami) w związku z art. 40 ust. 3b ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. Nr 240 z  2005r., poz. 2027), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się opłaty stosowane przez Urząd Miasta Leszna za sporządzenie reprodukcji dokumentów geodezyjno - kartograficznych:

           - kopii dokumentu (mapy) metodą kserograficzną

                               - papier ( f A-4 ) – 0,39 zł

                               - papier ( f A-3 ) – 0,78 zł

                               - kalka  ( f A-4 ) – 0,79 zł

                               - kalka  ( f A-3 ) – 1,58 zł

           - wydruku dokumentu ( wyplotu mapy ) na drukarce laserowej

                               - papier ( f A-4 ) – 0,45 zł

                               - papier ( f A-3 ) – 0,90 zł

                               - kalka  ( f A-4 ) – 0,85 zł

                               - kalka  ( f A-3 ) – 1,70 zł

           - wyplotu / kserokopii / mapy na ploterze „Oce” w technice czarnobiałej

                               - papier – 1 dcm2 – 0,09 zł

                               - kalka   – 1 dcm2 – 0,13 zł

           - wyplotu mapy na ploterze „Oce” w technice kolorowej

                               - papier – 1 dcm2 – 0,22 zł

                               - kalka   – 1 dcm2 – 0,24 zł

                               - płótno – 1 dcm2 – 1,04 zł

           - skanowanie dokumentów

                               - pierwszy skanowany dokument – 5,09 zł

                               - następny skanowany dokument – 1,69 zł

           - wykonanie nagrania danych na nośnik informatyczny

                               - płyta CD  – 2,75 zł

                               - dyskietka – 1,91 zł

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.04.2006r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

                                                           Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

Uzasadnienie

 

do projektu Uchwały nr XXXVI/430/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za sporządzenie reprodukcji dokumentów geodezyjno-kartograficznych

 

          Zgodnie z uwagami zawartymi w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz.333) opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, o których mowa w części tytułowej rozporządzenia nie obejmują kosztów sporządzenia kopii.

 

     W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały ustalającej opłaty za sporządzenie reprodukcji dokumentów geodezyjno-kartograficznych wykonywanych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna.

   

 W uchwale przedstawiono ceny jednostkowe za sporządzenie: kopii dokumentów    (map) metodą kserograficzną, wydruku dokumentów (wyplotu map) na drukarce laserowej, wyplotu (kserokopii) map na ploterze „Oce” w technice czarnobiałej, wyplotu map na ploterze „Oce” w technice kolorowej, skanów dokumentów oraz wykonanie nagrania danych na nośnik informatyczny w ramach realizacji zadań związanych z udostępnianiem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego.

 

      W/w ceny określone zostały w oparciu o szczegółową kalkulację uwzględniającą aktualne koszty robocizny i materiałów reprodukcyjnych.

 

      Nowe projektowane opłaty obowiązywałyby w miejsce stosowanych dotychczas, wprowadzonych w życie 1 marca 2004 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2004 z 9 lutego 2004 roku.

 

 

 

Opracował:

Wydział Geodezji, Kartografii

i Katastru
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.