Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Zarz?dzenia Prezydenta Miasta » ZARZ?DZENIE Nr 6/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 03 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ??Przeciwdzia??anie wykluczeniu cyfrowemu ??e-inclusion?? na obszarze Miasta Leszna?

ZARZ?DZENIE Nr 6/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 03 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ??Przeciwdzia??anie wykluczeniu cyfrowemu ??e-inclusion?? na obszarze Miasta Leszna?w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna”W celu realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie: POIG.08.03.00-30-014/12 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zarządzam, co następuje:§ 1
Wprowadzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna” w brzmieniu określonym w załączniku będącym integralną częścią Zarządzenia.


§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarz?dzenia Prezydenta Miasta
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2014-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.