Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/429/2006

Uchwa??a nr XXXVI/429/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/429
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVI/429/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 marca 2006 roku

 

w sprawie:   udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego

 

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 167 ust.2 pkt.5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska Leszna postanawia:

 

§ 1

 

Udzielić z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu do wysokości 4111,12 zł (słownie: cztery tysiące sto jedenaście złotych 12/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydłużenia czasu pracy posterunku ruchu w Gostyniu, celem umożliwienia przeprowadzenia pociągu nr  33128 relacji Leszno - Jarocin.

                               

§ 2

 

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownego porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

 

         Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr XXXVI/429/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na rzecz Województwa Wielkopolskiego

 

            Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego doszło do spotkania przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, przez które biegnie linia kolejowa Leszno-Jarocin, z osobami reprezentującymi spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego poinformował, że mieszkańcy złożyli szereg petycji i wniosków o uruchomienia w godzinach wieczornych dodatkowego pociągu relacji Leszno-Jarocin, który umożliwi mieszkańcom gmin leżących na trasie pociągu powrót z pracy i szkół w Lesznie.

            Przedstawiciel PKP S.A. poinformował, że w ramach przekazywanych przez samorząd wojewódzki środków można uruchomić dodatkowy pociąg, jednakże przejazd pociągu jest uwarunkowany wydłużeniem czasu pracy posterunku ruchu w  Gostyniu co zwiększy koszty o kwotę 37 000 zł. Ponieważ te środki nie są zaplanowane, warunkiem uruchomienia pociągu jest dofinansowanie pracy posterunku przez zainteresowane gminy.

            W wyniku dyskusji wszystkie gminy obecne na spotkaniu złożyły deklaracje współfinansowania posterunku zobowiązując się jednocześnie przedstawić radom gmin stosowne projekty uchwały.

            Na podstawie tych deklaracji PKP w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim uruchomił dodatkowy pociąg (wyjazd z Leszna godzina 1901, przyjazd do Jarocina 2044), który w obecnym rozkładzie jazdy jest przewidziany do końca marca 2006r.

Po udzieleniu przez gminy pomocy finansowej jego kursowanie zostanie przedłużone do końca bieżącego roku.

 

 

 

Opracował:                                                                                                             

 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.