Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/439/2006

Uchwa??a nr XXXVI/439/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/439
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

U C H W A Ł A  nr XXXVI/439/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Biura Prawnego Pakowski działającego w imieniu Arlety CISZAK reprezentowanej przez swoją matkę Monikę CISZAK.

 

 

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

i  § 14 pkt 3 załącznika nr 6 do Statutu Leszna Regulaminy Komisji Rady Miejskiej w  związku z § 10 ustęp 1 Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z dnia 24 sierpnia 1999 roku Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Skargę Biura Prawnego Pakowski działającego w imieniu Arlety CISZAK reprezentowanej przez swoją matkę Monikę CISZAK z dnia 27 grudnia 2005 roku na zaniechanie czynności przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w  Lesznie uznać za zasadną.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XXXVI/439/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Biura Prawnego Pakowski działającego w imieniu Arlety CISZAK reprezentowanej przez swoją matkę Monikę CISZAK.

 

 

                   „Biuro Prawne Pakowski” mgr Maciej Pakowski z Łodzi działając w  imieniu Arlety Ciszak reprezentowanej przez swoją matkę Monikę Ciszak złożyło skargę na zaniechanie czynności przez Kierownika (Dyrektora) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie polegające na nie przekazaniu odwołania wniesionego w  imieniu Arlety Ciszak od decyzji wydanej przez Dyrektora MOPR działającego z  upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna jako pierwszej instancji w terminie 7 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

                        Skarga została w dniu 2 stycznia 2006 roku przekazana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do Komisji Praworządności i Porządku Publicznego celem jej przeanalizowania i ustalenia zasadności.

                        Komisja ustaliła, że nastąpiło 5 dniowe przekroczenie 7 dniowego terminu na przekazanie skargi po jej nieuwzględnieniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

Uchwałę Rada przekazuje do wykonania Prezydentowi Miasta Leszna, który jako zwierzchnik może w stosunku do winnych zaniedbania wyciągnąć wnioski dyscyplinarne lub służbowe.

 

 

Przygotowała:

Komisja Praworządności

i Porządku Publicznego

Rady Miejskiej Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.