Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/438/2006

Uchwa??a nr XXXVI/438/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/438
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

                       U C H W A Ł A  nr XXXVI/438/ 2006

 

             Rady Miejskiej  Leszna  z dnia 30 marca 2006 roku

                         w sprawie : nadania nazwy ulicy

 

 

                          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/

uchwala się co następuje:

 

                                                  § 1

 

 

Ulicy zlokalizowanej w Lesznie stanowiącej przedłużenie ulicy Jagienki

nadaje się nazwę:

 

                                          JAGIENKI

                                         

 

Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

                                                 § 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

                                                 § 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

                                                                              Przewodniczący

                                                                          Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                           Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U  Z A S A D N I E N I E 

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXVI/438/2006  z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.

 

 

            

             W związku z wydzieleniem terenów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, oraz przejęciem przez Miasto nowo wydzielonej drogi w Lesznie -Gronowie zaistniała potrzeba określenia nazwy dla tej ulicy.

             Nowo powstała droga stanowi przedłużenie ulicy Jagienki uzasadnione jest wiec nadanie tej nazwy nowo powstałemu odcinkowi.

 

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.