Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXIII/487/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wzniesienia w Lesznie obelisku upami?tniaj?cego bohater??w antykomunistycznego podziemia ?? ????o??nierzy Wykl?tych?

UCHWA?A NR XXXIII/487/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wzniesienia w Lesznie obelisku upami?tniaj?cego bohater??w antykomunistycznego podziemia ?? ????o??nierzy Wykl?tych?

Numer uchwa??y: 487
Numer sesji: 33
Rok: 2013UCHWAŁA NR XXXIII/487/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie wzniesienia w Lesznie obelisku upamiętniającego bohaterów antykomunistycznego podziemia – „Żołnierzy Wyklętych”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na wzniesienie w Lesznie obelisku „Żołnierzy Wyklętych”
i usytuowanie go na skwerze przy ul. Poniatowskiego.
2. Lokalizację obelisku określa szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 2
Projekt tablicy na obelisku, opracowany przez Pana arch. Wojciecha Kurzawę, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/487/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie wzniesienia w Lesznie obelisku upamiętniającego bohaterów antykomunistycznego podziemia – „Żołnierzy Wyklętych”.

W dniu 5 kwietnia 2012 roku Rada Miejska Leszna oddała hołd w formie uchwały wszystkim żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy w latach 1944-1963 walczyli o niepodległość i suwerenność Rzeczpospolitej , stawiając opór przed sowietyzacją Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu. Szczególne wyrazy wdzięczności i czci złożono ofiarom terroru komunistycznego, którzy byli więzieni, torturowani i mordowani przez oprawców z NKWD i UB. Rada Miejska Leszna uznała za konieczne upamiętnienie heroicznych czynów żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego poprzez wystawienie pomnika lub tablicy oraz nadanie jednej z leszczyńskich ulic nazwy „Żołnierzy Wyklętych”. Niniejsza uchwała wynika z podjętych wcześniej postanowień Rady.
Odpowiadając na zgłaszane Samorządowi Leszna wnioski organizacji kombatanckich, organizacji społecznych i młodzieżowych oraz mieszkańców miasta wnioski o uczczenie pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego z lat 1944-1963 w postaci wzniesienia obelisku Rada Miejska przyjmuje niniejszą uchwałę.
Projekt tablicy na obelisku stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Tablica na obelisku będzie opatrzona napisem:
„W hołdzie żołnierzom wyklętym walczącym z komunistycznym zniewoleniem o wolną i niepodległa Ojczyznę” oraz cytatem z wiersza Zbigniewa Herberta „..czuję szacunek do tych, którzy pozostali do końca wierni przysiędze..”

Odsłonięcie obelisku planuje się nie później niż 1 marca 2014 r.

Przygotował:
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej

Zdjęcia dołączone:

  Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.