Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/437/2006

Uchwa??a nr XXXVI/437/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/437
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

UCHWAŁA NR XXXVI/437/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku

 

w sprawie wzniesienia w Lesznie obelisku upamiętniającego 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego.

 

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na wzniesienie w Lesznie, w parku 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich obelisku upamiętniającego 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                              

Przewodniczący

     Rady Miejskiej Leszna

 

         Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE do:

UCHWAŁY nr XXXVI/437/2006

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia  30 marca 2006 roku

 

 

w sprawie wzniesienia w Lesznie obelisku upamiętniającego 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego.

 

            Odpowiadając na zgłaszane władzom miasta społeczne wnioski o uczczenie pamięci 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich oraz jego żołnierzy, zainicjowano wzniesienie w parku, noszącym imię Pułku, obelisku w  formie kamienia. (Park 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich usytuowany jest w rejonie zbiegu ulic: al. Konstytucji 3 Maja, ul. Kiepury i  Sygietyńskiego).

 

            Na kamieniu granitowym przytwierdzona będzie tablica z napisem:

„W hołdzie żołnierzom 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego – społeczeństwo miasta.  Leszno, dnia 7 maja 2006 r.”

            17.Pułk Ułanów Wielkopolskich im Króla Bolesława Chrobrego (dalej: 17.p.uł.) jest spadkobiercą pierwszego roku działalności 3 pułku ułanów wielkopolskich, który zaczęto formować w styczniu 1919 r. w Gnieźnie, podczas powstańczych walk .

W lutym 1920 r. pułk udał się na front litewsko-białoruski, gdzie w Wilnie czekał na niego rozkaz o zmianie nazwy na „17. pułk ułanów wielkopolskich”. Żołnierze Pułku pełnili przygraniczną służbę zwiadowczą i patrolową oraz uczestniczyli w potyczkach z nieprzyjacielem. W kwietniu Pułk przerzucony został na południe, brał udział w  wojnie polsko – sowieckiej; 7 maja 1920 r. wkroczył do Kijowa (dzień ten ustanowiono później świętem pułkowym).

Po powrocie z frontu wschodniego do Gniezna - przystąpiono do reorganizacji 17 p.uł. i przejścia do służby pokojowej.

            W grudniu 1922 r., rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych, pułk został przeniesiony do nowego garnizonu pokojowego w Lesznie Wielkopolskim, gdzie prowadzano nabór rekrutów, wyszkolenie wojskowe oraz pracę w zakresie sportu, kultury - w ścisłym związku ze społecznością miasta. (Oficer p.uł., wówczas ppor. Gutowski uczestniczył w XI Olimpiadzie w Berlinie w 1936 r.)

            W kampanii wrześniowej 1939 r. 17.p.uł. prowadził początkowo działania osłonowe w okolicach Leszna, a następnie skierował się w stronę Zaniemyśla i przez Konin, Turek, Uniejów udał się do rejonu Dąbia ( brał udział w walkach nad Bzurą - bitwy w rejonie Soboty, Bielawy, Walewic; w Walewicach obchodzona jest corocznie rocznica bitwy w 2 niedzielę września).

29 września 1939 roku nastąpiło rozwiązanie Pułku.

Wzniesienie obelisku będzie dodatkowym uhonorowaniem żołnierzy Pułku obok wcześniej odsłoniętej repliki 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego, znajdującej się na terenie Jednostki Wojskowej w Lesznie.

Odsłonięcie obelisku planuje się w dniu 7 maja 2006 r.

W załączeniu plan sytuacyjny umiejscowienia obelisku.

 

 

Opracował:                                                                          

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.