Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIII/483/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: zapewnienia repatriantom warunk??w do osiedlenia si?.

Uchwa??a Nr XXXIII/483/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: zapewnienia repatriantom warunk??w do osiedlenia si?.

Numer uchwa??y: 483
Numer sesji: 33
Rok: 2013


Uchwała Nr XXXIII/483/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: zapewnienia repatriantom warunków do osiedlenia się.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 12 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 532 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Zaprasza się do osiedlenia na terenie miasta Leszna jedną rodzinę składającą się z osób narodowości polskiej, nieokreśloną imiennie, żyjącą obecnie na terenach azjatyckich byłego ZSRR.


§ 2

Miasto Leszno zobowiązuje się:
1) zapewnić rodzinie repatriantów lokal mieszkalny wraz z wyposażeniem stanowiący własność miasta Leszna, który zostanie przekazany do użytkowania na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony,
2) zwolnić repatriantów z zapłaty czynszu za wynajęty przez miasto Leszno lokal mieszkalny przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu,
3) udzielić rodzinie repatriantów wsparcia socjalnego,
4) udzielić rodzinie repatriantów pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/483/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: zapewnienia repatriantom warunków do osiedlenia się.

Repatriacja, czyli powrót do Ojczyzny osób pochodzenia polskiego jest jednym ze sposobów nabycia polskiego obywatelstwa. Prawo to przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, a pragną przesiedlić się na stałe do Rzeczypospolitej Polskiej.
Udzielenie realnej pomocy Polakom zamieszkałym na terenach azjatyckich byłego ZSRR, którzy w skutek deportacji, zesłań i prześladowań narodowościowych lub politycznych nie mogli osiedlić się w Polsce, jest moralnym obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym szczególnie ich przedstawicieli sprawujących władzę.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest celowe i uzasadnione.Opracował:
Wydział Spraw Obywatelskich


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.