Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVII/446/2006

Uchwa??a nr XXXVII/446/2006

Numer uchwa??y: 2006/37/446
Numer sesji: 37
Rok: 2006

 

Uchwała Nr XXXVII/446/2006

 

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych) na rok 2007 na realizację następującego zadania:

 

„Trasa W-Z – przebudowa wiaduktu drogowego im. Gen. Grota Roweckiego w Lesznie – estakada południowa”.

 

 

§ 2

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

         Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXVII/446/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie:  zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie: „Trasa W-Z – przebudowa wiaduktu im. Gen. Grota Roweckiego w Lesznie – estakada południowa” w kwocie 8.000.000 zł.

Po uzyskaniu informacji o umieszczeniu w budżecie państwa na rok 2006
w rezerwie celowej środków w kwocie 9.000.000,- zł na zadanie „Trasa W-Z – przebudowa wiaduktu im. Gen. Grota Roweckiego w Lesznie – estakada południowa” rozpoczęto procedury przetargowe. W wyniku rozstrzygnięć kwota konieczna
na realizację zadania to 20.300.000,- zł. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadzono zapis o możliwości zapłaty 40 % wartości kontraktu w 2007 roku. Jest to kwota około 8.000.000,- zł.

W budżecie miasta na rok 2006 zabezpieczono środki w wysokości 12.300.000,- zł. Na pozostałą kwotę – 8.000.000,- zł należy podjąć uchwałę
o zaciągnięciu zobowiązania finansowego.

 

 

 

 

Opracował:                                                                                              

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.