Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVII/445/2006

Uchwa??a nr XXXVII/445/2006

Numer uchwa??y: 2006/37/445
Numer sesji: 37
Rok: 2006

 

U C H W A Ł A  nr XXXVII/ 445/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie nadania Odznaczenia „ Zasłużony dla Miasta Leszna”

dla Pana Jerzego Młynarczyka

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § § 55 i 54 ustęp 2 Statutu Leszna (uchwała nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 52, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)

 

 

n a d a j e

 

 

Panu  Jerzemu Młynarczykowi

 

O D Z N A C Z E N I E

 

ZASŁUŻONY  DLA  MIASTA  LESZNA

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej Leszna              

 

                                                                             Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XXXVII/ 445/2006  Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku  w sprawie nadania Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna”

 Panu  Jerzemu Młynarczykowi  

 

Dr n. med. Jerzy Młynarczyk urodził się 25 czerwca 1942 r. w Ostrowie Wlkp.

Studia lekarskie ukończył w 1965 r. w Akademii Medycznej w Poznaniu.

Po rocznej pracy w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, od września 1966 r. rozpoczął pracę na oddziale chirurgicznym Szpitala w Lesznie pod kierunkiem dr Ludwika Apolinarskiego.

Pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskał w roku 1973, ad rugi stopień w 1979 roku.

Z dniem 1 lipca 1979 r. w drodze konkursu został powołany na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgicznego WSzZ w Lesznie, które pełni nadal.

W czasie swej pracy rozwijał nie tylko działalność fachową, ale również naukową.

W roku 1987 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Dr n. med. Jerzy Młynarczyk jest lekarzem o dużym zasobie wiedzy fachowej, wprowadza nowoczesne techniki operacyjne, czym miasto Leszno zyskuje na rozgłosie i uznaniu wśród naszej leszczyńskiej społeczności i z terenu Wielkopolski. Spokojny, opanowany i sumienny w wykonywaniu służb w zawodzie lekarza, doskonały organizator pracy.

Jego praca jako ordynatora oddziału chirurgicznego oceniana jest bardzo wysoko przez dyrekcję szpitala, oraz specjalistę regionalnego ds.chirurgii ogólnej.

Na 70 łóżkowym oddziale wykonuje się ponad 2000 operacji chirurgicznych rocznie.

Dzięki jego inicjatywie powstała w Lesznie poradnia chorób naczyń, poradnia stomijna, oraz poradnia endoskopowa.

W okresie 27-letniej pracy na stanowisku ordynatora dbał również o rozwój młodej kadry medycznej. W tym okresie 10 lekarzy uzyskało drugi stopień specjalizacji i dwóch pierwszy stopień specjalizacji.

Dr n. med. Jerzy Młynarczyk jest aktywnym członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Klubu Koloprotologicznego.

W dotychczasowej działalności zawodowej dał niezliczone dowody wielkiej postawy społecznej i bezinteresowności w stosunku dla ludzi potrzebujących pomocy.

Swoimi niekonwencjonalnymi działaniami pozyskiwał dla oddziału coraz nowsze technologiczne wyposażenie, które umożliwia wykonywanie usług medycznych o  wysokim standardzie.

Jest dobrze znanym chirurgiem w regionie wielkopolskim, jego kultura osobista, sposób podejścia do pacjentów zjednały mu uznanie wśród mieszkańców naszego miasta i ziemi leszczyńskiej.

Jego postawa zawodowa, społeczna i moralna przyczyniła się do olbrzymiego wzrostu prestiżu leszczyńskiej służby zdrowia, a tym samym naszego miasta dlatego uhonorowanie dr n. med. Jerzego Młynarczyka jest całkowicie zasadne.

 

Opracował w imieniu

wnioskodawców:

 

Stanisław Mikołajczyk
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.