Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXII/473/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie wyra??enia zgody na przyst?pienie do realizacji projektu pn. ??Termomodernizacja hali sportowo ?? widowiskowej ??TRAPEZ? w Lesznie? i z??o??enia wniosku o jego dofinansowanie ze ??rodk??w Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia ??rodk??w, niezb?dnych na realizacj? projektu w przypadku jego umieszczenia na li??cie rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania

Uchwa??a Nr XXXII/473/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie wyra??enia zgody na przyst?pienie do realizacji projektu pn. ??Termomodernizacja hali sportowo ?? widowiskowej ??TRAPEZ? w Lesznie? i z??o??enia wniosku o jego dofinansowanie ze ??rodk??w Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia ??rodk??w, niezb?dnych na realizacj? projektu w przypadku jego umieszczenia na li??cie rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania

Numer uchwa??y: 473
Numer sesji: 32
Rok: 2013
Uchwała Nr XXXII/473/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja hali sportowo – widowiskowej „TRAPEZ” w Lesznie”
i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1.

Postanawia się o przystąpieniu przez Miasto Leszna do realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja hali sportowo – widowiskowej „TRAPEZ” w Lesznie” i złożeniu wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

§ 2.

W przypadku umieszczenia projektu, o którym mowa w § 1, na liście rankingowej i otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, w budżecie Miasta Leszna zabezpieczone zostaną środki finansowe niezbędne do realizacji ww. projektu.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/473/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja hali sportowo – widowiskowej „TRAPEZ” w Lesznie”
i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania


Celem podjęcia uchwały Rady Miejskiej Leszna jest wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja hali sportowo – widowiskowej „TRAPEZ” w Lesznie” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Realizację zadania planuje się w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W ramach ww. projektu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Podjęcie przedstawionego projektu uchwały będzie stanowić załącznik do wniosku aplikacyjnego, zgodnie z wytycznymi ww. programu.

Opracował:
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w LesznieInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Andrzej Tomkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.