Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVII/444/2006

Uchwa??a nr XXXVII/444/2006

Numer uchwa??y: 2006/37/444
Numer sesji: 37
Rok: 2006

 

U C H W A Ł A  nr XXXVII/ 444/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie nadania Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna”

dla Pana Jerzego Rajewskiego

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § § 55 i 54 ustęp 2 Statutu Leszna (uchwała nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 52, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)

 

 

n a d a j e

 

 

Panu  Jerzemu Rajewskiemu

 

O D Z N A C Z E N I E

 

ZASŁUŻONY  DLA  MIASTA  LESZNA

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej Leszna              

 

                                                                             Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr XXXVII/ 444/2006  Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia2006 roku  w sprawie nadania Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna”  Panu  Jerzemu Rajewskiemu  

 

 

Dr n. med. Jerzy Rajewski urodził się 8 kwietnia 1937 r w Lesznie.

Studia lekarskie ukończył w 1961 r. w Akademii Medycznej w Poznaniu.

Po odbyciu stażu podyplomowego w Szpitalu Powiatowym w Sulechowie od 1962 r. rozpoczął pracę na oddziale chirurgicznym Szpitala Miejskiego w Lesznie, gdzie uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w chirurgii ogólnej.

W latach 1967 – 1977 pracował w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze na oddziale urologicznym, gdzie w 1971r. uzyskał drugi stopień specjalizacji w urologii.

W 1973 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych pod kierunkiem prof. Stefana Wesołowskiego z Akademii Medycznej w Warszawie.

Od 1977 r. w drodze konkursu został powołany na stanowisko Ordynatora Oddziału Urologicznego WSZ w Lesznie, którą to funkcję pełni nadal.

Dr n. med. Jerzy Rajewski jest lekarzem o dużym zasobie wiedzy fachowej wprowadza nowoczesne techniki operacyjne czym miasto Leszno zyskuje na renomie i uznaniu wśród naszej leszczyńskiej społeczności I z terenu wielkopolski.

Spokojny, opanowany i sumienny w wykonywaniu służby w zawodzie lekarza, doskonały organizator pracy.

Jego praca jako ordynatora oddziału urologicznego oceniana jest bardzo wysoko przez dyrekcję szpitala.

Jest współzałożycielem Fundacji Rozwoju Urologii Leszczyńskiej, dzięki której zdobywanie przychylności sponsorów przyczynia się do pozyskiwania nowoczesnej aparatury medycznej umożliwiającej wykonywanie usług o wysokim standardzie.

Jest dobrze znanym urologiem w regionie wielkopolskim, jego kultura osobista, sposób podejścia do pacjentów zjednały mu uznanie wśród mieszkańców naszego miasta i ziemi leszczyńskiej.

Jego postawa zawodowa, społeczna i moralna przyczyniła się do olbrzymiego wzrostu prestiżu leszczyńskiej służby zdrowia, a tym samym naszego miasta, dlatego uhonorowanie dr n. med. Jerzego Rajewskiego jest całkowicie zasadne.

 

 

Opracował w imieniu

wnioskodawców:

 

Stanisław Mikołajczyk




Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.