Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVII/455/2006

Uchwa??a nr XXXVII/455/2006

Numer uchwa??y: 2006/37/455
Numer sesji: 37
Rok: 2006

 

U C H W A Ł A  nr XXXVII/ 455/ 2006

 

             Rady Miejskiej  Leszna  z dnia 27 kwietnia 2006 roku

                         w sprawie : nadania nazwy rondu

 

 

                          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala się co następuje:

 

                                                  § 1

 

 

Rondu  zlokalizowanemu  w Lesznie w rejonie ulic : Adama Mickiewicza ,  Jana Ostroroga

i Opalińskich  nadaje się nazwę :

 

 

 

RONDO   KOMBATANTÓW

               

                         

                                   

 Usytuowanie ronda w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

                                                 § 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

 

                                                 § 3

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                   Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 U  Z A S A D N I E N I E

 

 

 

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXVII/455/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie nadania nazwy rondu.

 

              

 

 

                Kombatantom należy się głęboki szacunek i wdzięczność. Walczyli  o wolną Polskę  w formacjach Wojska Polskiego, armii sojuszniczych , a także podziemnych organizacjach niepodległościowych , nie szczędząc życia  i zdrowia , ponosili ofiary i represje.

                Szczególne zasługi jakie wnieśli walcząc o suwerenność i niepodległość Ojczyzny uzasadnia potrzebę nazwania nowo powstającego ronda Rondem Kombatantów.

                 W ten sposób utrwalimy pamięć o tych, którzy przyczynili się do tego, że możemy żyć i pracować w wolnym kraju.

                       

              

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.